Ny ADVENTO no fiandohan’ny taom-baovao ao amin’ny fivavahana kristiana. Miara-mankalaza izany indray isika amin’ity taona 2020.

Misy 29 andro vao tonga ny Krismasy.