Étiquette : malagasy

LA NON-VIOLENCE

Pour que Madagascar rayonne. Faisons le choix de la non-violence. Bannissons la haine avec la non-violence. Face à l’adversaire utilisons…

Miambena

Marka 13: 33-37 Maherihery ihany ny teny notantarain’i Marka ho nolazain’’i Jesosy eto amin’ity fanoharana ity. Nefa dia toa izany…

Zoma masina 2014

  Ny Zoma no heverina fa  fotoana nandalovan’ny Tompo Jesoa ny mafy indrindra. Tsy afaka nanao na inona na inona…

Mba ho iray izy rehetra

VAVAKA Tompo, Andriamanitra ô ! Misaotra anao fa mbola velon’aina ka afaka mivavaka aminao indray. Betsaka ny zavatra tiako ho resahina…