Category: Soratra Masina

Ny reny

Indro tantara mampieritreritra ao amin’ny Soratra Masina. 1 MPANJAKA 3: 16-26 16Tamin’izay dia nisy vehivavy janga roa nankao amin’ny mpanjaka…

Ny TOMPO ho aminao (2)

Alahady fahatelo – Advento 2018 Zefania 3: 14 – 18 Ny TOMPO ho aminao. Tsy mahavatana ny famakiana ny bokin’i…

Avy aiza ny fivavahana kristiana?

Avy aiza ny fivavahana kristiana (1) Maro ny fivavahana misy eran’izao tontolo izao eto amin’ny kontinanta dimy : Afrika, Azia, Oseania ,…

Rahaba janga

FIANGONANA PROTESTANTA MALAGASY ATY AN-DAFY SAMPANA VEHIVAVY KRISTIANA –FPMA Fivoriana tao ATHIS MONS- Lysea Saint Charles-Asabotsy 23 septambra 2017                                              …

Ripaka ny olona !

Tsy tononkalo, tsy vavaka fa filazana ny amin’izao ankehitriny izao. Mitovy tamin’i tananan’i Ninive ve ny mitranga amin’ny faritra sasany…

Mahery ny Tenin’Andriamanitra

Alahady voalohany amin’ny Karemy 2016 Lioka 4 : 1 – 13 Mafana dia mafana ny resaka rehefa miady hevitra momba…

Ny kapoka

Nahavariana ahy ny fampiasana ny teny hoe « Kapoka » ao amin’ny Baiboly. Voalazan’ilay Ralehilahy tamin’ny alahady maraina (31 jan) manao…

Janoary 2016

Soratra Masina nalaina tamin’ny bokin’i Jeremia. Ny zavatra nitranga tamin’ny fotoanany dia tsy misy hafa amin’izao hiainantsika izao.Na eo amin’ny…

Velona sy mahery ny Tenin’Andriamanitra

    Lioka 21 :25 – 35 Ity toko faha 21 ao amin’i Lioka ity dia hahitana fampitahana vitsivitsy .Voalahtra amin’izao…

Novambra 2016 –

2 Petera 1 : 3- 9 Efa nomen’ny herin’Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka…

2015 – Septambra

1. Sept – 2 Timoty 2 : 1-13 Nanoratra ho an’i Timoty i Paoly mba ho famangiana azy.Noraisiny toa ny…

Herinandro masina 2015

29 martsa . Marka 11 : 1 – 11 —Hosana, Hosana, Niakatra ho ao Jerosalema Jesosy ary nihato tao amin’ny tempoly….

Janoary 2015

Ny bokin’i Samoela sy ny epistily ho an’ny Korintiana no arahina amin’ny volana janoary. *Alakamisy 1/1 1Samoela 1 :1-28 Ny olona…

Hitoe-jaza Maria

Lioka 1:26-38 (alahady fahatelo amin’ny Advento 2014) Ary tamin’ny fahenim-bolana dia nirahin’Andriamanitra ny anjely Gabriela ho any an-tanàna anankiray any…

Iza moa JAKOBA ?

JAKOBA lehilahy nanana tantara mahalina Genesisy toko faha-25 : andininy faha-19 ka hatramin’ny toko faha-36 Famintinana ny tantaran’i Esao sy Jakoba….

Misy ve ny kapoka avy amin’Andriamanitra? (1)

Maro ny milaza fa fikapohan’Andriamanitra ny fahoriana na ny loza  manjo ny olona na firenena . Mahagaga ihany izany eritreritra…

Mamono tena ao amin’ny Baiboly

Mamono tena ao amin’ny Baiboly Ho valin’ny fikarohana « Mamono tena ao amin’ny Baiboly ». Tsara ho fantatra araka ny voalaza hatrany…

Febroary – 2013

1 / 2 – Jakoba  3 : 8 – 9 .. voafolaky ny olona ny zavatra maro,nefa tsy misy olona mahafolaka…

Janoary 2013

1 / 1 — Lioka 3 :22 … Nisy feo avy tany an-danitra hoe : « Ianao no Zanako malalako. Ianao no sitrako » 2…

Taona 2012 – Aogositra

1/8 — Marka 12 : 16 – 17   (Resak’i Jesoa sy ny Fariseo ary ny Herodiana) An’iza io sary sy…

Ny teny no hitsarana ny fisainana

Matio 15: 7 -20 Ry mpihatsaravelatsihy, marina ny naminanin’Isaia  hoe: » – Ity firenena ity manaja Ahy amin’ny molony, fa ny…

Taona 2012- Jolay

Ny Korintiana faha-2 sy ny bokin’Ezekiela . Andininy vitsivitsy no atolotra eto. Ny Korintiana dia milaza ny fahasarotan’ny fitoriana ny…

Taona 2012 – Jona

1/6  — 1 Korintiana 16 : 23-24 Ho aminareo anie ny fahasoavan’i Jesoa Kristy Tompo. Ny fitiavako ( hoy  Paoly)  dia…

Taona 2012 – Mey

1/5  –2 Tantara :  36 (Vakio ny toko manontolo) Tantaran’ny mpanjaka vitsivitsy . Tanora dia tanora. Tsy naharitra ela teo…

Mijoroa vavolombelona

Ity no fitarihana ny dinika Soratra masina tamin’ny Fitokanan’ny katekomena (15 taona)  tamin’ny 16-18 aprily 2012.

© 2019 Tsodrano. Theme by Anders Norén.

%d blogueurs aiment cette page :