Catégorie : Tononkalo

Ô ry firenena (9)

Naneno ny lakolosin’ny fahaleovantena Natao veloma ny vahiny nitantana ny tena Voaomana ny hiram-pirenena Niara-niredona ny vahoaka sesehena Nitotorebika satria…

Ny raiko !

Ny raiko ? Tanora dia tanora Faly ery nandray ahy moramora Nakekeziny ny tratrany Nofefeny tamin-tsandriny Safoiny malefaka ny lohako Norokorohony…

Loza izany !

Mihena isa angaha ny vatan-dehilahy Ka tsy nahatohatra ny asa ratsin’ireo jiolahy Loza be mananontanona ho an’ny tanana Namporisika ny…

Mahereza ry firenena.

Ny Fanahy Masina efa tonga hatry ny ela nambomba izao tontolo izao manontolo.Tsy mitsahatra Izy mampahery :   Ireo nihahaka hovoriany…

Lasa ny masoandro

(Tononkalo vitsivitsy mandritra ny volana Jona 2017)   Lasa ny masoandro Manao veloma ny andro Mamitsaka ny olona Mametraka ilay…

Fa ny Tompo

FA NY TOMPO Fa ny Tompo no nitia Sy nitantana ny dia Ka ny taona roampolo Dia nivalona daholo Mba…

Hihira aho

HIHIRA tsy mitsahatra aho Raha sendra rahona mitraho Satria fantatro ry lahy Fa mitondra ny fanahy Hihoatra izao tontolo izao…

Lohataona

Dia indro aina vao Izay natory ela tao No injao nitroatra foana Tao anaty zava-poana Dia nanerana ny tany Sy…

Ampio aho

TOMPO ô ! Ampio aho hanambara Fa ny nihavianao Tamin’izao tontolo izao Dia tsy angano na tantara. Ny sedra hitanao tety…

Vohay ny masoko

HIVAVAKA isika « Vohay ny Masoko ry Tompo ô Hahaizako izao mibanjina Anao. Hasehoy ahy re ny famarinanao . Vohay ny…

Hay ho ahy

TOMPO ô, hay ho ahy ! Sy fanavotanao fanahy No mba nahatongavanao Tamin’izao toniolo izao, Ka na ny voninahitrao, Na izay…