Catégorie : Fanazavana

Ny mpitondra fivavahana (1)

Fa andeha aloha iresaka momba ny mpitarika na mpitondra fivavahana kristianina aloha satria tsara ny mahafantatra ny an’ny tena vao miresaka ny an’ny hafa hoy aho teo aloha

Ny Fifohazana, vidéo par RJL

Dinidinika Mahasoa: NY FIFOHAZANA SY NY MAHA MPIANDRY (Tandindonin doza!!) Source: https://www.facebook.com/epubnamur/ Articles similaires: NENY VOLAHAVANA GERMAINE FARIHIMENA sy Dadatoa…

Batisa iray

 Batisa iray Ny sakramentan’ny Batisa dia hiainana ao amin’ny Fiangonana eran’izao tontolo izao. Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary…

Sabotsy-fahanginana

Tao anatin’ny alahelo ireo mpanaradia an’i Jesosy. Josefa avy any Arimatia no nikarakara ny fandevenana Azy. Inona intsony moa no…

Zoma masina 2014

  Ny Zoma no heverina fa  fotoana nandalovan’ny Tompo Jesoa ny mafy indrindra. Tsy afaka nanao na inona na inona…

Alakamisy masina 2014

Samy manana ny fotoana ankalazana ny herinandro masina ny Fiangonana tsirairay. Ao ny manao izany manomboka ny alahadin’ny sampan-drofia ka…