DINIDINIKA MAHASOA FAHA-2

08 JANVIER 2018

Indro indray ary ny video faharoa tohin’ilay dinidinika voalohany mahakasika ny fifohazana hatrany.
(Araka ny fangatahan’ny maro dia nasiana traduction ami’ny teny frantsay eo ambany).

Mazotoa mihaino!!!

https://www.facebook.com/epubnamur/videos/511077959275699/

Source: RJL