Étiquette : alina

Andro farany, farandro ? (1)

Ny fotoana Hatramin’ny nipoiran’ity aretina vaovao ity (covid19) dia misy ny kristianina milaza fa tonga ny farany. Ary indraindray dia…

Mahareta amin’ny fivavahana(3)

Mivavaha ho an’ny mpitsabo Na dia mbola alina aza ny andro, mivavaha ho fampaherezana 1 : ireo mpitsabo kivy amin’izao…

Inona no tianao omeko anao ?

I Mpanjaka 3 : 5-12 Solomona dia nanambady ny zanakavavin’i Farao tany Egypta.  Davida mpanjaka no rainy. Nalaza ara-tantara ary…

Mivavaha

Hivavaka aho fa nomen’Andriamanitra hery sy andro iainana.Miaraka amin’ireo izay mitokana ho amin’ny «  alin’ny mpiambina »[nuit des veilleurs 2011]. N’aiza n’aiza misy…

Herinandro Masina Alatsinainy : Tsy tratry ny hery

Marka 14 : 32 – 42 Manjohy hatrany an’i Jesosy ny mpianany. Eto dia notsongainy i Petera sy Jakoba ary Jaona…