Fankalazana 8 septambra 2014

Mpitarika Fanompoampivavahana

 

 

 

Faha- 90 taona- Tily eto Madagasikara

Tily eto Madagasikara faha 90 taona
Falifaly ho any am-piangonana
Photo © Julia Darsot