Étiquette : rano

Miambena

Alahady voalohany amin’ny Advento 2020 Marka 13 : 33 – 37 Miambena hoy  Jesosy ato amin’ny filazantsaran’i Marka mamarana ny fanoharana…

Ny « Fomba sy ny fombafomba » ao amin’ny fivavahana kristiana

Fohy ny fanazavana atolotra eto satria tokony ho boky iray mihitsy no soratana. Karazana tari-dàlana ihany koa ity soratra ity…

Ilay Reniko

Misy mangataka amin’ny fizahan-teny ny hisin’ny tantara mampalahelo. Ka dia ireto misy telo atolotro ho anareo mikasika ny Reny.  Misaotra…

Omeo Aho hosotroiko

Jaona 4 : 7 Avy nandeha lalana lavitra sy nivezivezy Jesosy. Nihato naka aina teo amoron’ny fatsakana iray. Indro vehivavy iray…

Batisa iray

 Batisa iray Ny sakramentan’ny Batisa dia hiainana ao amin’ny Fiangonana eran’izao tontolo izao. Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary…

Antsoy ivadinao ka mankanesa aty

Jaona 4: 16- 42 Vehivavy samaritana iray no nitenenan’i Jesoa io teny io hoe “antsoy ivadinao ka mankanesa aty”.

Mpitily toa inona ?

Ezekiela 33 : 1-10 Mandray anjara fitenenana ny Tompo ho an’ny firenena. Misy olona izay voafidy nirahina hanatanteraka izany.

Fanahy iray

1 Korintiana 12 : 3 -13 Fohy dia fohy ny fotoana niainan’i  Paoly apostoly niaraka tamin’ny kristiana tao Korinto. Tanàna…

NY toetr’andro

TOMPO Andriamanitray ô tsy miova Ianao. Tsaroanay ankehitriny fa miovaova izao rehetra izao eny fa na dia ny heverina tsy…