Étiquette : rariny

Tsy mora ny mivavaka

Lioka 18: 1 – 8 Misy marina ny tantara toa itony. Ny mpitsara moa dia olona nianatra manokana ny lalàna….

Mahavariana ny fitiavan’Andriamanitra sy ny fitsarany

Ezekiela 33 : 10 – 16 Perikopa alahady 11 aogositra 2013   Marihina aty am-piandohana fa Ezekiela dia nantsoin’Andriamanitra ho mpitily…

Aiza izay mba anjarako ?

TENY HOVAKIANA MPITORITENY 1 : 1 -2, 2 : 21-23 KOLOSIANA 2 : 20 -23, 3 : 1-17 LIOKA 12 :13-32 Zava-misy hatram’izao ny…

Ho an’izay kivy

TOMPO ô , Isan’andro dia misokatra ny lalana, hahitana Anao na dia sarotra aza . Nefa marobe no mbola kivy…