Étiquette : mpampianatra

Ny fanendrinkendrehana miteraka loza

Ny tantara mampalahelo faharoa  zaraiko aminao amin’ity fotoanan’ny Karemy ity dia nikasika mpampianatra. Lehilahy vaventy sy ranjanana efa lehibe no…

Ny Mpampianatra teolojia

Ireo mpampianatra teolojia malagasy sy vahiny. Tamin’ny fotoana nianarako teny Ivato sy niasako tao Faravohitra ihany no holazaiko eto. Kolejy…

Ilay Safodrano

Genesisy 7 (indrindra ny andininy 12, 18, 24 ) Ny safodrano Asa izay naha-tadidy fa tany Madagasikara tany amin’ny faritra…

Tsy mitsitsy ity Jesosy ity

Perikopa ny alahady 2 novambra 2014 Matio 23: 1-12   Nomen’Andriamanitra an’i Mosesy tao an-tendrombohitry Sinay ny Lalàna.Ary nohitarina aza…

Faha- 90 taona- Tily eto Madagasikara

Fisaorana an’Andriamanitra no voalohany raha afaka milaza fa velona nandritra ny 90 taona ny Tily eto Madagasikara . Noho ny…