Étiquette : Madagasikara

Fampitandremana

Tao anatin’ny fotoana fohy dia mitombo tokoa ny karazam-pivavahana eto Madagasikara. Mitombo koa tsy misy tahaka izany ny isan’ny fiangonana…

LANVIN André, mpitandrina

Ho gaga angamba ianao mahita io sary io.Vazaha iray be volom-bava hodidin’ny malagasy. Tsy maka toerana eny aloha fa any…

Ilay Safodrano

Genesisy 7 (indrindra ny andininy 12, 18, 24 ) Ny safodrano Asa izay naha-tadidy fa tany Madagasikara tany amin’ny faritra…

RASALAMA sy ny hira

Araka ny tantara dia nihira RASALAMA martiora alohan’ny handefonana azy. Nanana hery lehibe tokoa izy teo amin’ny fanatanterahana izany.Raha lefonina…

Efa miala amin’ny fisainana ratsy ve?

Alahady voalohany amin’ny Karemy 2015 (22/2/15) Genesisy 9: 8 – 15 Ampahatsiahivina fa ny Genesisy toko 1 – 11 dia…

O ry firenena (8)

Tompo Andriamanitra ô. Mitoetra ao Madagasikara isan’andro Ianao nefa maro no tsy mahatsapa izany.  Mahita ny fahakivin’ny mponina Ianao.

Faha- 90 taona- Tily eto Madagasikara

Fisaorana an’Andriamanitra no voalohany raha afaka milaza fa velona nandritra ny 90 taona ny Tily eto Madagasikara . Noho ny…

Omeo fahendrena

TOMPO ô, misaotra anao aho raha mbola afaka misokatra ny vavako ka miantso ny anaranao noho ity andro ity. Mibaliaka…