Auteur : Julia DARSOT

ADVENTO 2020

Ny ADVENTO no fiandohan’ny taom-baovao ao amin’ny fivavahana kristiana. Miara-mankalaza izany indray isika amin’ity taona 2020. Misy 29 andro vao…

Miambena

Alahady voalohany amin’ny Advento 2020 Marka 13 : 33 – 37 Miambena hoy  Jesosy ato amin’ny filazantsaran’i Marka mamarana ny fanoharana…

Ny « Fomba sy ny fombafomba » ao amin’ny fivavahana kristiana

Fohy ny fanazavana atolotra eto satria tokony ho boky iray mihitsy no soratana. Karazana tari-dàlana ihany koa ity soratra ity…

An’Andriamanitra ny aina rehetra

Ezekiela 18. 25 – 28 Nantsoin’Andriamanitra ho mpaminany teo amin’ny Zanak’Israely i Ezekiela. Izy no hitory ny teny. Tena fahasoavana…

Ny asa fanompoana

1 Timoty 1 : 12-17 Manambara ny amin’ny finoany i Paoly apostoly raha manohy ny soratra nataony ho an’i Timoty. Tsy…

Fetin’ny ray

Fifaliana ny manolotra anao ireto ray miara-paly amin’ny rehetra na zanaka na havana. Horonan-tsary tamin’ny vokatra nataon’ny FPMA Vatofehizoro.

Raiso ny Fanahy Masina (3)

Jaona 20: 19 – 23 Isan-taona dia miverina ity perikopa ity. Ary dia mbola raisina ho amin’ny toriteny ihany.  Tsy…

Andro farany, farandro ? (1)

Ny fotoana Hatramin’ny nipoiran’ity aretina vaovao ity (covid19) dia misy ny kristianina milaza fa tonga ny farany. Ary indraindray dia…

Le souffle vital

  Le souffle vital pour le monde Nous avons attendu avec impatience l’arrivée du printemps. Le voilà maintenant chassant petit…

Fisarahana

Nosoratana tamin’ny 30/07/2006 teto amin’ny.Averina eto fa mifanaraka amin’ny zavatra mitranga eran-tany. Fisarahana     ANDRIAMANITRA ô ! Toa tsara ny mangina hoy…

Mivavaha ho an’ny mpitsabo

Nosoratana tamin’ny 23/05/2013 teto aminy « Tsodrano.com », ary averina eto androany. Nampiana ery amin’ny farany. Mivavaha ho an’ny mpitsabo Na dia…

1 Timoty 1: 8 – 11

Ny mikasika ny lalàna indray no hampahatsiahivin’i Paoly an’i Timoty eto. Nisy ny lalàna izay nomena an’i Mosesy mba hampahafantariny…

1 Timoty 1:3-7

Ny epistilin’i Timoty no arahantsika mandritra ny fotoanan’ny Karemy. Noho ny fahafantaran’i Paoly tsara iny faritra misy an’i Timoty izay…

Fiarahabana FPMA Île de France

Na dia ny FPMA Île de France aza no niara nivavaka ho fifampiarahabana nahatratra ny taom-baovao 2020 dia mahatsiro ny…

Taratasy voarain’i Timoty

1 Timoty 1 : 1 – 2 Ny epistily ho an’i Timoty (I,II) sy ny epistily ho an’i Titosy dia…

Krismasy sy ny fahazavana

Alarobia 25 desambra 2019 Jaona 1: 1 -18 Isan’andro raha ny tokony ho izy no hankalazana ny fahaterahan’i Jesosy izay…

Krismasy sy ny nofy

Matio 1: 18-25Malaza loatra ny tantaran’i Jesosy Kristy.Maro ny olona nanoratra ny momba azy. Ao amin’ny Testamenta vaovao dia voasoratra…

Krismasy sy Fanjakan’ny lanitra

Matio 11 : 1-12 Voalaza fa voasambotra i Jaona Mpanao Batisa ary natao an-trano maizina. Tao izy no nanara-maso ny fandehan’ny…

Krismasy fanadiovana

Matio 3 : 1 – 12 Nolazaintsika tamin’ny lasa fa ny safodrano nihatra tamin’ny andron’i Noa dia tandindon’ny batisa ao amin’ny…

Krismasy fiovam-po

Matio 24 : 37 – 44 Nalain’i Matio ho ohatra ao amin’ny filazantsarany ny tantaran’i Noa.Tsy tany am-piandohan’izao tontolo izao…

Ny mpaminany (1)

Tsy ao amin’ny finoana na fivavahana kristianina ihany no hahitana ny teny hoe « mpaminany ». Tsy afaka mitopy teny fatratra isika…

Fampitandremana

Tao anatin’ny fotoana fohy dia mitombo tokoa ny karazam-pivavahana eto Madagasikara. Mitombo koa tsy misy tahaka izany ny isan’ny fiangonana…

Salamo 37(famaranana)

Ho famaranana ny Salamo 37 dia izao no azo lazaina : Tafara-dalana hatrany ny tsara sy ny ratsy. Miara-mitoetra eto an-tany…