Auteur/autrice : Julia DARSOT

CHRIST EST LA VRAIE VIE

  Amin’izao fotoan’ny Karemy 2022 izao, indro vavaka nosoratan’olona iray tsy fantatra anarana fa tao amin’ny Bulletin CLAM . Atolotra…

Ireo aretin’ny fiainam-panahy

Lohatenina  boky io hoe « Ireo aretin’ny fiainam-panahy », nadikan’i Julia DARSOT amin’ny fiteny malagasy  avy amin’ny boky teny frantsay an’i Daniel…

Lova Faniry malalanay

                              (Lova Faniry Darsot nodi-mandry ny 27.11.2021 ) Ekenay ry malalanay Fa lasa ianao nandao anay. Vady, zanaka, ray aman-dreny…

Ny faharetana

Lioka 8: 15 Efa telo taona no niandrasana ity voninkazo hita eto amin’ny sary ity. Noheverina fa tsy hamoha hisy…

Ny dadako

Vao maraina Rahely dia nisaotra an’Andriamanitra nahatratra ny fetin’ny ray. «  Fetinao, fetinao, arahabaina ry Dada ». Misaotra indrindra anaka, ary…

Miarahaba anao tratry ny fetin’ny reny

Ho an’ny reny rehetra tsy an-kanavaka. Mirary soa sy fahasalamana ho anareo reny rehetra. Andriamanitry ny fiadanana hanome fifaliana ho…

Madagasacar : ce trésor.

  Article rédigé par la pasteure Julia Darsot Rafenonirina pour le bulletin paroissial de l’Église protestante unie de France : …

Paska 2021

1 Korintiana 15 : 19 « Raha amin’izao fiainana izao ihany no anantenantsika an’i Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra…

Ny Karemy

Heverina fa efa fantatrao ihany ny atao hoe « KAREMY ». Tsara marihina fa iraisan’ny kristianina rehetra eran-tany tsy an-kanavaka araka ny…

Tratry ny taona 2021

  Notakarina tamin’ny Mpitoriteny3 : 1 – 8 Misy fotoana ho an’ny zavatra tsirairay ary misy fotoana ho an’ny raharaha…

Ny filazana ny nahaterahan’i Jesosy

Lioka 1 : 26 – 38 Tamin’ny fahenim-bolana dia nirahin’Andriamanitra ny anjely Gabriela ho any an-tanàna iray any Galilia antsoina hoe…

Filazantsaran’i Jesosy Kristy

Alahady faharoa amin’ny Advento Marka 1: 1 – 8 Raha mijery ny soratra voalohany amin’ireo filazantsara 4 isika dia mahita…

ADVENTO 2020

Ny ADVENTO no fiandohan’ny taom-baovao ao amin’ny fivavahana kristiana. Miara-mankalaza izany indray isika amin’ity taona 2020. Misy 29 andro vao…

Miambena

Alahady voalohany amin’ny Advento 2020 Marka 13 : 33 – 37 Miambena hoy  Jesosy ato amin’ny filazantsaran’i Marka mamarana ny fanoharana…

Ny « Fomba sy ny fombafomba » ao amin’ny fivavahana kristiana

Fohy ny fanazavana atolotra eto satria tokony ho boky iray mihitsy no soratana. Karazana tari-dàlana ihany koa ity soratra ity…

An’Andriamanitra ny aina rehetra

Ezekiela 18. 25 – 28 Nantsoin’Andriamanitra ho mpaminany teo amin’ny Zanak’Israely i Ezekiela. Izy no hitory ny teny. Tena fahasoavana…

Ny asa fanompoana

1 Timoty 1 : 12-17 Manambara ny amin’ny finoany i Paoly apostoly raha manohy ny soratra nataony ho an’i Timoty. Tsy…

Fetin’ny ray

Fifaliana ny manolotra anao ireto ray miara-paly amin’ny rehetra na zanaka na havana. Horonan-tsary tamin’ny vokatra nataon’ny FPMA Vatofehizoro.

Raiso ny Fanahy Masina (3)

Jaona 20: 19 – 23 Isan-taona dia miverina ity perikopa ity. Ary dia mbola raisina ho amin’ny toriteny ihany.  Tsy…

Andro farany, farandro ? (1)

Ny fotoana Hatramin’ny nipoiran’ity aretina vaovao ity (covid19) dia misy ny kristianina milaza fa tonga ny farany. Ary indraindray dia…

Le souffle vital

  Le souffle vital pour le monde Nous avons attendu avec impatience l’arrivée du printemps. Le voilà maintenant chassant petit…

Fisarahana

Nosoratana tamin’ny 30/07/2006 teto amin’ny.Averina eto fa mifanaraka amin’ny zavatra mitranga eran-tany. Fisarahana     ANDRIAMANITRA ô ! Toa tsara ny mangina hoy…

Mivavaha ho an’ny mpitsabo

Nosoratana tamin’ny 23/05/2013 teto aminy « Tsodrano.com », ary averina eto androany. Nampiana ery amin’ny farany. Mivavaha ho an’ny mpitsabo Na dia…

1 Timoty 1: 8 – 11

Ny mikasika ny lalàna indray no hampahatsiahivin’i Paoly an’i Timoty eto. Nisy ny lalàna izay nomena an’i Mosesy mba hampahafantariny…