Ho an’ny reny rehetra tsy an-kanavaka.

Mirary soa sy fahasalamana ho anareo reny rehetra.

Andriamanitry ny fiadanana hanome fifaliana ho anareo reny izay mahatsiaro ho irery. Amena