Mandihizà tahaka an’izy telo vavy ao anaty rahona.

Mihirà miaraka amin’ny ankizy- Mifalia !

Ry tanindrazanay malala ô