Fankalazana ny fanambadian’i Julia sy Laza

                                                           48 taona lasa izay

                                                                1 aogositra

 

                                          Hitsahatra finoana sy fanantenana

                                         Fa ny fitiavana haharitra mandrakizay

(Hira FFPM : 536, nalaina tamin’ny 1 Kor 13:13))

                                              Foi et espérance disparaîtront

                                                  Seul l’amour restera éternel

(1 Cor 13:13)