Un tapis de myosotis

avec ses secrets infinis

révélant la vie

tout doucement.

Vies florissantes

parfumantes

vous font pleurer

à rêver

à caresser

un être aimé

à toi aussi femme.

( soutien pour les femmes subissant des violences)

Auteur: Julia Darsot

Amin’ny teny malagasy

Aza hadinoina aho

Karipetra-myosotis

Mitahiry tsiambaratelo tsy mety lany

Manambara ny fiainana

Tsimoramora sy malefaka.

Fiainana mamelan-tsoa

Miteraka hanitra

No mampilatsa-dranomaso

Mampanofy

Maha te hanambitamby

olon-tiana

Ho anao koa ravehivavy.

(fankaherezana ny vehivavy iaran’ny herisetra).

Nosoratan’i Julia Darsot

Nadikan’i Hanitr’Ony, androany 29 aogositra 2018 -Filohan’ny HAVATSA UPEM Frantsa

 Myosotis2