Ny alin’ny mpiambina 2013

Ny asabotsy 22 jona amin’ny 8 ora alina ka hatramin’ny alahady 23 jona  maraina amin’ny 8 ora

vavaka ho an’ireo rehetra voan’ny herisatran’ny fampijaliana eran-tany.

Mahereza sy mazotoa

Vous aimerez aussi :