NY tenin’Andriamanitra no nanaovana ny lanitra. Ary ny fofonain’ny vavany no nanaovana ny hamaroany rehetra (Salamo 33:6)

Aoka isika hivavaka miaraka amin’ireo kristiana any Inde, Pakistan, Srilanka