Auteur/autrice : Julia RAFENONIRINA

Manaisotra ny aizina

ANDRIAMANITRA ô, misaotra anao izahay noho izao andro vaovao izao. Mahatsiaro kely sy bitika eo anatrehan’ny Fitiavanao. Mivavaka Aminao izahay…

Mitalaho izahay

TOMPO Andriamanitra ô, manetry tena eo anatrehanao izahay. Mihaino vavaka Ianao ary isaoranay Anao izany. Faly tokoa ny fonay rehefa…

Farihimena 2007- Sakafom-panahy

DISO fihevitra izay mieritreritra fa hijery na hitady fahagagana no andehanana any Farihimena na any amin’ny « Toby » hafa. Misy fahagagana…

Farihimena 2007- Fahatsiarovana Pasaka

INDRO zaraina aminao mpamaky fahatsiarovana vitsivitsy tamin’ny fotoanan’ny Pasaka fahiny tao Farihimena. Vitsy ny olona avy Antananarivo no mamonjy io…

Farihimena 2007- Soava dia !

FOTOANA hamonjena sy hankalazana ny 26 Aogositra any Farihimena izao herinandro izao : Fivoriamben’ny Fifofazana. Matetika ny mpikarakara sy ny mpiandraikitra…

Tsy miato ny Filazantsara

Lioka 3 : 7 – 19 MBOLA i Jaona Mpanao Batisa ihany no miteny eto. Amin’izao fihaonany amin’ny olona izao dia…

Tsy kivy

IMPIRY no nahatsiaro isika fa toa very rehefa mahare ny zava-mitranga isan’andro amin’ny filazam-baovao. Toa ohatrin’ny levona ny fahazavan’ ny…

Tia antsika Andriamanitra

ALAHADIN’ny Reformasiona androany. Isaia 55 : 1- 11 Mahavariana ny fahamarinan’ny tenin’i Isaia. Telo no fanamarihana atao eto : 1. Ny rano…

Vavaka mangina

NY tenin’Andriamanitra no nanaovana ny lanitra. Ary ny fofonain’ny vavany no nanaovana ny hamaroany rehetra (Salamo 33:6) Aoka isika hivavaka…

Vonjeo aho

VONJEO amin’ny anaranao aho, Andriamanitra ô, Ary omeo rariny aho araka ny herinao. Andriamanitra ô, henoy ny fivavako ; Mihaino ny…

Velon’aina

TSY miafina aminao Fa fohy ny fiainana eto an-tany. Tsy misy olona azo atao : Itsy ambony, iroa ambany Fa samy…

Sambatra ny firenena izay manana an’Jehovah ho Andriamaniny

GALATIANA 5 : 13-18 Iza no tsy hihira sy ho faly rehefa mahazo fafafahana. Afaka aho satria tapaka ny gadra ka…

Tiako Andriamanitra

TENY ho vakiana JOBA toko 1 sy faha-2 Fahiny ela be no nitranga ny tantaran’i Joba. Ohatrin’ny angano sisa ny…

Mahita va ianao ?

TORITENY Marka 8 : 22-26 22 Ary tonga tany Betsaida izy ; ary nisy nitondra lehilahy jamba teo amin’i Jesosy ka nangataka…

Fiadanana ho anareo

TENY ho vakiana Jaona 20 : 19-29 Fiadanana ho anareo, in-telo miverina eto amin’ny Filazantsaran’i Jaona, ary indray mandeha ao amin’i…

Zoma Masina

TENY ho vakiana Marka : 14 Ary hoy izy taminy( Petera, Jakoba, Jaona) : Fadiranovana loatra ny Fanahiko toy ny efa ho…

Alakamisy Masina

TENY ho vakiana Marka 14 : 12-25 Tonga ny fotoana andro hankalazana ny Paska. Ary dia nanontany an’i Jesosy ny mpianatra…

Herinandro Masina Talata

TENY ho vakiana Genesisy 4 :1-16 Aty am-piandohan’ny Soratra Masina dia hahitantsika ny tantaran’ny nahariana ny olombelona sy ireo olona…

Herinandro Masina Alatsinainy

TENY ho vakiana Marka 8 : 22-27 22 Ary tonga tany Betsaida izy ; ary nisy nitondra lehilahy jamba teo amin’i Jesosy…

Herinandro Masina Alarobia

TENY ho vakiana Marka 14 : 3-9 Miroso ihany ny fotoana ho amin’ny fitondrana ny hajo fijaliana ary efa manakaiky koa…

Paska 2004

TENY ho vakiana Asan’ny Apostoly 10 : 34 – 48 ( Tsara raha vakina ny toko manontolo) Miarahaba anao indray tratry…

Je cherche une Parole

Là-BAS se trouve un grand cimetière. Depuis quelques jours, les fleuristes s’installent devant l’entrée. Le temps est maussade et gris….

Ny Reformasiona

ISAN-TAONA eo amin’ny tantara , azo lazaina aza fa ao anatin’ny tantaran’ny Fiangonana dia mankalaza ny 1 novambra ho fetin’ny…

Nous ne sommes pas seuls

SEIGNEUR, nous te bénissons Pour l’existence du peuple malagasy, Uni du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest Par une…

Zoma Masina : Ny Fijaliana

MARKA 15 : 16 – 41 sy misy fanantenana intsony ny hoe hanavotana an’i Jesosy amin’izao fanamelohana Azy izao. Tsy misy…