REMERCIONS le Seigneur pour tous ceux qui ont annoncent l’Evangile quelle que soit les conditions. Que Dieu bénisse leur famille.

Misaora ny Tompo ho an’ireo izay mitory ny Filazantsara n’inona n’inona zava-mitranga. Ho tahin’Andriamanitra ireo fianakaviany.

Prions avec les chrétiens ( miaraha mivavaka amin’ireo kristiana amin’ireto tany ireto) de Djibouti, d’Erythrée, d’Ethiopie, de Somalie.