merry christmas

NOELY SAMBATRA

Page 2 of 21

Ny Fifohazana, 2ème vidéo par RJL (avec sous-titres)

DINIDINIKA MAHASOA FAHA-2 08 JANVIER 2018 Indro indray ary ny video faharoa tohin’ilay dinidinika voalohany mahakasika ny fifohazana hatrany. (Araka…

2018- Miarahaba –

Raha vao nitsaika ny ora voalohany amin’ny 1 janoary dia nanomboka,ny fifampiarahabana nahatratra ny taona vaovao 2018. « Miarahaba nahatratra ny…

Ta Parole est ma lumière

Jean 1: 1- 18. L’année va bientôt s’achever. Nous avons vécu au niveau mondial des événements douloureux dans plusieurs pays….

Ny Fifohazana, vidéo par RJL

Dinidinika Mahasoa: NY FIFOHAZANA SY NY MAHA MPIANDRY (Tandindonin doza!!) Source: https://www.facebook.com/epubnamur/ Articles similaires: NENY VOLAHAVANA GERMAINE FARIHIMENA sy Dadatoa…

Tompo ô! Miandry anao izahay

Fa nahoana no nandrasana  Ianao Jesosy ka tsy tonga Tsy tianao ve ny tranonay  noezahana no haingona Nasianay hazo krismasy…

Noelim-pamonjena

Indro ny vavaka natolotry ny « Eglise Malgache en France ». Voasoratra tao amin’ny « EVANGILE ET LIBERTE » mensuel -103ème année octobre 1989…

Ny Filazantsaran’i Jesosy Kristy

Alahady faharoa ny Advento 2017 Marka 1 : 1- 8 Jesosy dia efa tovolahy vonona ny hiasa no hita ato amin’ity…

Miambena

Marka 13: 33-37 Maherihery ihany ny teny notantarain’i Marka ho nolazain’’i Jesosy eto amin’ity fanoharana ity. Nefa dia toa izany…

Protestants en fête 2017

Misaotra an’Andriamanitra lehibe noho ny nanomezany aina nahatratrarako ny fankalazana ny 500 taona ny REFORMA na FANAVAOZANA. Iza moa no…

Rahaba janga

FIANGONANA PROTESTANTA MALAGASY ATY AN-DAFY SAMPANA VEHIVAVY KRISTIANA –FPMA Fivoriana tao ATHIS MONS- Lysea Saint Charles-Asabotsy 23 septambra 2017                                              …

Ilay Safodrano

Genesisy 7 (indrindra ny andininy 12, 18, 24 ) Ny safodrano Asa izay naha-tadidy fa tany Madagasikara tany amin’ny faritra…

Je fais un rêve de Martin Luther King

J’ai eu la nostalgie de relire des textes de prédication de Martin Luther King ce dernier weekend d’août 2017.  Mes…

RASALAMA sy ny hira

Araka ny tantara dia nihira RASALAMA martiora alohan’ny handefonana azy. Nanana hery lehibe tokoa izy teo amin’ny fanatanterahana izany.Raha lefonina…

RASALAMA sy ny fanekena

Voninahitra no atolotra an’Andriamanitra ny amin’ny nahatratrana izao fotoana 14 aogositra 2017. Andro fahatsiarovana ny nandefonana an-dRASALAMA nahatonga azy ho…

Ny Toby

Ny Toby dia ireo toerana izay efa nolazaintsika fa ilasian’ny maro avy amin’ny faritra samihafa mba hiara-mivavaka. Tany am-boalohany ireo…

2017- Ny Fifohazana sy resadresaka

Ny volana Jolay ka hatramin’ny novambra eo no fotoana hamangian’ny kristiana maro ny Toby misy eto Madagasikara. Voaomana mialoha ny…

Ô ry firenena (9)

Naneno ny lakolosin’ny fahaleovantena Natao veloma ny vahiny nitantana ny tena Voaomana ny hiram-pirenena Niara-niredona ny vahoaka sesehena Nitotorebika satria…

Mifalia @ny fanantenana. Miareta @ ny fahoriana. Mahareta amin’ny fivavahana.

Alim-bavaka 26 JONA 2017. Ny ACAT : Action Chrétienne pour l’Abolition de la Torture et la peine de mort et de…

Ny raiko !

Ny raiko ? Tanora dia tanora Faly ery nandray ahy moramora Nakekeziny ny tratrany Nofefeny tamin-tsandriny Safoiny malefaka ny lohako Norokorohony…

Loza izany !

Mihena isa angaha ny vatan-dehilahy Ka tsy nahatohatra ny asa ratsin’ireo jiolahy Loza be mananontanona ho an’ny tanana Namporisika ny…

Mahereza ry firenena.

Ny Fanahy Masina efa tonga hatry ny ela nambomba izao tontolo izao manontolo.Tsy mitsahatra Izy mampahery :   Ireo nihahaka hovoriany…

Hadinoko fa nihodina ny tany !

Reko fa any lavitra any Fanagejana mafy ny tany. Ny manam-pahefana nifandimby Nandrapaka  harena sarobidy Naroso ho an’ny mpividy Ny…

Lasa ny masoandro

(Tononkalo vitsivitsy mandritra ny volana Jona 2017)   Lasa ny masoandro Manao veloma ny andro Mamitsaka ny olona Mametraka ilay…

Fifaliana sy ranomason’ny Reny

Isaorana Andriamanitra Tompon’ny aina mbola manome tombon’andro ho anao Reny, ho antsika Reny. Tsy voavidy vola izany fanomezana izany.Fahasambarana lehibe…

Fahasahiranan-tsaina

Genesisy 16: 1 – 16 Abrama izay niova ho Abrahama ny anarany taty aoriana dia voalaza fa rain’ny mpino. Natoky…

© 2019 Tsodrano. Theme by Anders Norén.

Abonnez-vous aux publications de tsodrano.com
Abonnez-vous