Page 2 of 22

Alakamisy Masina, Zoma, Asabotsy 2018

                                                               Alakamisy  masina                                                               Joela 2 : 18  – 27…

Herinandro Masina 2018

Amin’ity herinandro masina 2018 ity andeha hiara-dia amin’ny famakiana ny bokin’i Joela mpaminany. Efatra (4) monja ny toko ao amin’ny…

Famonjena toa inona ?

Marka 11 : 1-10 Inoako fa tsy isaky ny mankalaza ny alahadin’ny sampan-drofia ny kristiana vao hiteny hoe : Hosana, Hosana ho…

Ny fandikana lalàna miteraka ny loza

Ity ny tantara mampalahelo faha-4. Nisy raim-pianakaviana iray izay tena nanankarena. Tsy nisy olana ny  trano nipetrahana fa toa ny…

Ny tsy fihainona miteraka loza

Ity no tantara mampalahelo entina hieritreretana amin’izao Karemy faha-4. « Nisy mpivady niteraka fito. Efa manana zafikely maro. Miandry ny zafiafy….

Ny fanendrinkendrehana miteraka loza

Ny tantara mampalahelo faharoa  zaraiko aminao amin’ity fotoanan’ny Karemy ity dia nikasika mpampianatra. Lehilahy vaventy sy ranjanana efa lehibe no…

Ny fahatezerana miteraka loza

Koa satria saika isan’andro no misy mikaroka ato amin’ny bilaogy  ny lohateny hoe « Tantara mampalahelo ». Dia indro zaraiko ity tantara…

Eritreritra any an-tany efitra?

Marka 1: 12-15 Lasa nankany an-tany efitra Jesosy raha vao vita batisa. Tsy ho ela dia hanatanteraka ny asa nanirahana…

Ny Mpampianatra teolojia

Ireo mpampianatra teolojia malagasy sy vahiny. Tamin’ny fotoana nianarako teny Ivato sy niasako tao Faravohitra ihany no holazaiko eto. Kolejy…

Ny fianarana ho mpitandrina

Hiresaka ny fianarana hahatongavana ho mpitandrina isika . Ny protestanta zatra mampiasa ny teny hoe : mpitandrina na pasitera na…

Dans mon silence

Une petite pensée : « Je reçois l’hiver comme un ami qui se défait de certaines charges pour mieux se rajeunir…

Ny Fifohazana, 2ème vidéo par RJL (avec sous-titres)

DINIDINIKA MAHASOA FAHA-2 08 JANVIER 2018 Indro indray ary ny video faharoa tohin’ilay dinidinika voalohany mahakasika ny fifohazana hatrany. (Araka…

2018- Miarahaba –

Raha vao nitsaika ny ora voalohany amin’ny 1 janoary dia nanomboka,ny fifampiarahabana nahatratra ny taona vaovao 2018. « Miarahaba nahatratra ny…

Ta Parole est ma lumière

Jean 1: 1- 18. L’année va bientôt s’achever. Nous avons vécu au niveau mondial des événements douloureux dans plusieurs pays….

Ny Fifohazana, vidéo par RJL

Dinidinika Mahasoa: NY FIFOHAZANA SY NY MAHA MPIANDRY (Tandindonin doza!!) Source: https://www.facebook.com/epubnamur/ Articles similaires: NENY VOLAHAVANA GERMAINE FARIHIMENA sy Dadatoa…

Tompo ô! Miandry anao izahay

Fa nahoana no nandrasana  Ianao Jesosy ka tsy tonga Tsy tianao ve ny tranonay  noezahana no haingona Nasianay hazo krismasy…

Noelim-pamonjena

Indro ny vavaka natolotry ny « Eglise Malgache en France ». Voasoratra tao amin’ny « EVANGILE ET LIBERTE » mensuel -103ème année octobre 1989…

Ny Filazantsaran’i Jesosy Kristy

Alahady faharoa ny Advento 2017 Marka 1 : 1- 8 Jesosy dia efa tovolahy vonona ny hiasa no hita ato amin’ity…

Miambena

Marka 13: 33-37 Maherihery ihany ny teny notantarain’i Marka ho nolazain’’i Jesosy eto amin’ity fanoharana ity. Nefa dia toa izany…

Protestants en fête 2017

Misaotra an’Andriamanitra lehibe noho ny nanomezany aina nahatratrarako ny fankalazana ny 500 taona ny REFORMA na FANAVAOZANA. Iza moa no…

Rahaba janga

FIANGONANA PROTESTANTA MALAGASY ATY AN-DAFY SAMPANA VEHIVAVY KRISTIANA –FPMA Fivoriana tao ATHIS MONS- Lysea Saint Charles-Asabotsy 23 septambra 2017                                              …

Ilay Safodrano

Genesisy 7 (indrindra ny andininy 12, 18, 24 ) Ny safodrano Asa izay naha-tadidy fa tany Madagasikara tany amin’ny faritra…

Je fais un rêve de Martin Luther King

J’ai eu la nostalgie de relire des textes de prédication de Martin Luther King ce dernier weekend d’août 2017.  Mes…

RASALAMA sy ny hira

Araka ny tantara dia nihira RASALAMA martiora alohan’ny handefonana azy. Nanana hery lehibe tokoa izy teo amin’ny fanatanterahana izany.Raha lefonina…

RASALAMA sy ny fanekena

Voninahitra no atolotra an’Andriamanitra ny amin’ny nahatratrana izao fotoana 14 aogositra 2017. Andro fahatsiarovana ny nandefonana an-dRASALAMA nahatonga azy ho…

© 2019 Tsodrano. Theme by Anders Norén.