Page 2 of 22

Efa hatrizay ny fahazavana

Inona indray moa no fanomezana lehibe mihoatra an’i Jesosy Kristy izay tonga hamonjy izao tontolo izao. Tahaka ny tononkalo no…

Je continuerai

Alahady fahaefatra – Advento 2018 Ny bokin’i Mika 5 : 1 – 5 no vakitenintsika androany. Ny tananan’i Betlehema no…

Ny TOMPO ho aminao (2)

Alahady fahatelo – Advento 2018 Zefania 3: 14 – 18 Ny TOMPO ho aminao. Tsy mahavatana ny famakiana ny bokin’i…

Ho feno ny vokatry ny fahamarinana

Alahady faharoa -Advento 2018 Filipiana 1 : 4 – 11 Ho feno ny vokatry ny fahamarinana Paoly apostoly any am-pifatorana…

Ny Tompo no fahamarinantsika

Alahady 1- Advento 2018 Jeremia 38 : 14 – 16 1 Tesaloniana 3: 12 – 4:2 Tao anatin’ny fahoriana mafy ny…

Avy aiza ny fivavahana kristiana?

Avy aiza ny fivavahana kristiana (1) Maro ny fivavahana misy eran’izao tontolo izao eto amin’ny kontinanta dimy : Afrika, Azia, Oseania ,…

Izy roa

                                    Fankalazana ny fanambadian’i Julia sy Laza                                                            48 taona lasa izay                                                                 1 aogositra                                             Hitsahatra finoana sy…

LANVIN André, mpitandrina

Ho gaga angamba ianao mahita io sary io.Vazaha iray be volom-bava hodidin’ny malagasy. Tsy maka toerana eny aloha fa any…

Fandikana teny

Nataon’ i Hanitr’Ony (Filohan’ny HAVATSA UPEM sampana Frantsa) amin’ny teny malagasy:  » Tsy fanaovana herisetra » (La non-violence: Julia Darsot) jereo…

Ilay Reniko

Misy mangataka amin’ny fizahan-teny ny hisin’ny tantara mampalahelo. Ka dia ireto misy telo atolotro ho anareo mikasika ny Reny.  Misaotra…

Raiso ny Fanahy Masina (2)

Jaona 19 : 23 Taorian’ny nitsanganan’i Jesosy Kristy tamin’ny maty dia ireto no olona nisehony : Maria Magdala Ny mpianatra niafina tao…

LA NON-VIOLENCE

Pour que Madagascar rayonne. Faisons le choix de la non-violence. Bannissons la haine avec la non-violence. Face à l’adversaire utilisons…

Paska : Fanantenana tsy maty

Joela 4 : 18 – 21 Raha mbola mihiratra ny masonao ka afaka mamaky izao soratra izao dia tsarovy fa tia…

Alakamisy Masina, Zoma, Asabotsy 2018

                                                               Alakamisy  masina                                                               Joela 2 : 18  – 27…

Herinandro Masina 2018

Amin’ity herinandro masina 2018 ity andeha hiara-dia amin’ny famakiana ny bokin’i Joela mpaminany. Efatra (4) monja ny toko ao amin’ny…

Famonjena toa inona ?

Marka 11 : 1-10 Inoako fa tsy isaky ny mankalaza ny alahadin’ny sampan-drofia ny kristiana vao hiteny hoe : Hosana, Hosana ho…

Ny fandikana lalàna miteraka ny loza

Ity ny tantara mampalahelo faha-4. Nisy raim-pianakaviana iray izay tena nanankarena. Tsy nisy olana ny  trano nipetrahana fa toa ny…

Ny tsy fihainona miteraka loza

Ity no tantara mampalahelo entina hieritreretana amin’izao Karemy faha-4. « Nisy mpivady niteraka fito. Efa manana zafikely maro. Miandry ny zafiafy….

Ny fanendrinkendrehana miteraka loza

Ny tantara mampalahelo faharoa  zaraiko aminao amin’ity fotoanan’ny Karemy ity dia nikasika mpampianatra. Lehilahy vaventy sy ranjanana efa lehibe no…

Ny fahatezerana miteraka loza

Koa satria saika isan’andro no misy mikaroka ato amin’ny bilaogy  ny lohateny hoe « Tantara mampalahelo ». Dia indro zaraiko ity tantara…

Eritreritra any an-tany efitra?

Marka 1: 12-15 Lasa nankany an-tany efitra Jesosy raha vao vita batisa. Tsy ho ela dia hanatanteraka ny asa nanirahana…

Ny Mpampianatra teolojia

Ireo mpampianatra teolojia malagasy sy vahiny. Tamin’ny fotoana nianarako teny Ivato sy niasako tao Faravohitra ihany no holazaiko eto. Kolejy…

Ny fianarana ho mpitandrina

Hiresaka ny fianarana hahatongavana ho mpitandrina isika . Ny protestanta zatra mampiasa ny teny hoe : mpitandrina na pasitera na…

Dans mon silence

Une petite pensée : « Je reçois l’hiver comme un ami qui se défait de certaines charges pour mieux se rajeunir…

Ny Fifohazana, 2ème vidéo par RJL (avec sous-titres)

DINIDINIKA MAHASOA FAHA-2 08 JANVIER 2018 Indro indray ary ny video faharoa tohin’ilay dinidinika voalohany mahakasika ny fifohazana hatrany. (Araka…

© 2020 Tsodrano. Theme by Anders Norén.