Étiquette : vavolombelona

Krismasy sy Fanjakan’ny lanitra

Matio 11 : 1-12 Voalaza fa voasambotra i Jaona Mpanao Batisa ary natao an-trano maizina. Tao izy no nanara-maso ny fandehan’ny…

Miambena

Marka 13: 33-37 Maherihery ihany ny teny notantarain’i Marka ho nolazain’’i Jesosy eto amin’ity fanoharana ity. Nefa dia toa izany…

Mijoroa vavolombelona

Ity no fitarihana ny dinika Soratra masina tamin’ny Fitokanan’ny katekomena (15 taona)  tamin’ny 16-18 aprily 2012.