Étiquette : tantara

Ny fanendrinkendrehana miteraka loza

Ny tantara mampalahelo faharoa  zaraiko aminao amin’ity fotoanan’ny Karemy ity dia nikasika mpampianatra. Lehilahy vaventy sy ranjanana efa lehibe no…

Mampivelona matahotra an’Andriamanitra

Eksodosy 1 : 15-22 Tantara milaza ny famporisihin’ny mpanjakan’i Ejipta fahiny hamono ny zazalahy hebreo vao teraka tao amin’ny taniny. Ny…

Sodoma sy Gomora ?

Genesisy 19 : 1 – 29 Inona moa no nampahalaza an’i Sodoma sy Gomora? Toa mihifikifika ny lohan’izay rehetra miresaka azy…

Fahatsiarovana 8 septambra

Tonga ny  8 septambra 2011 izay nalaza teo amin’ny tantaran’ny Fiangonana any Madagasikara. (Jereo izay voasoratra ao amin’ny Tsara ho…