Tag: saina

Famonjena toa inona ?

Marka 11 : 1-10 Inoako fa tsy isaky ny mankalaza ny alahadin’ny sampan-drofia ny kristiana vao hiteny hoe : Hosana, Hosana ho…

Iny alina iny

TOMPO Andriamanitra ô, misaotra anao izahay noho ny torimaso tamin’iny alina iny.

Ny teny no hitsarana ny fisainana

Matio 15: 7 -20 Ry mpihatsaravelatsihy, marina ny naminanin’Isaia  hoe: » – Ity firenena ity manaja Ahy amin’ny molony, fa ny…

Mivavaha

Hivavaka aho fa nomen’Andriamanitra hery sy andro iainana.Miaraka amin’ireo izay mitokana ho amin’ny «  alin’ny mpiambina »[nuit des veilleurs 2011]. N’aiza n’aiza misy…

© 2020 Tsodrano. Theme by Anders Norén.