Étiquette : mpanjaka

8 marsa 2019

Andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy. Andeha hampahatsiaro vehivavy  samy nanao ny ainy tsy ho zavatra  teto amin’ny firenena malagasy. Ny…

Mampivelona matahotra an’Andriamanitra

Eksodosy 1 : 15-22 Tantara milaza ny famporisihin’ny mpanjakan’i Ejipta fahiny hamono ny zazalahy hebreo vao teraka tao amin’ny taniny. Ny…

Fanasàn’ny Mpanjaka

Teny ho vakiana ISAIA 25 : 6-10 Filipianina 4 : 12-14, 19-20 Matio 22 :1-14 Raha mamaky ity fanoharana nataon’i Jesosy ity…