Étiquette : Jesosy Kristy

Tsy valifaty ê!

Matio 18: 21-35 Fahadisoana.Famelan-keloka. Teny roa mafonja ary tsy azo sarahina.Nitsapa toetra an’i Jesosy ve Petera ka nanontany hoe :