Étiquette : Famelan-keloka

Tsy mora ny mivavaka

Lioka 18: 1 – 8 Misy marina ny tantara toa itony. Ny mpitsara moa dia olona nianatra manokana ny lalàna….

Herinandro masina 2013 – (5)

Zoma 29 martsa – Jean 19 : 17 – 30 Ny Hazofijaliana no famelan-keloka Ity tantara ity dia hita koa ao…

Ampionony, ampionony ny oloko

  Isaia 40 : 1-11 Tao anatin’ny fahakivina tanteraka ny firenen’Andriamanitra.Tsy nitsahatra nanenjika azy ny fahavalony.

Tsy valifaty ê!

Matio 18: 21-35 Fahadisoana.Famelan-keloka. Teny roa mafonja ary tsy azo sarahina.Nitsapa toetra an’i Jesosy ve Petera ka nanontany hoe :