Étiquette : Lioka

Janoary 2013

1 / 1 — Lioka 3 :22 … Nisy feo avy tany an-danitra hoe : « Ianao no Zanako malalako. Ianao no sitrako » 2…